Reklama

Reklamní a produktová fotografie – pro tisk i pro web.

Dvacetiletá praxe v této oblasti (desítky realizovaných zakázek pro firmy převážně na Moravě, spolupráce s největšími lokálními reklamními agenturami) mi dala tu zkušenost, že nejdůležitější je pochopit co nejlépe pohled zadavatele, co od fotografií očekává a jak by měly vypadat, aby byly co nejlépe využity k propagaci.

Někdy to ani zadavatel sám neví přesně, ale jenom pokud dokážu potlačit svůj pohled a snažím se co nejvíce pochopit pohled jeho, jen tak mohu svými zkušenostmi, profesionální erudicí a třeba i svojí tvořivostí zadavateli prospět – a to je také důvod, proč se obrací na profesionálního fotografa.

Cena se odvíjí od velikosti zakázky, dle individuální dohody. Trvám na tom, že cena je vždy dohodnuta a odsouhlasena předem, zákazník se tedy nedočká žádného nepříjemného překvapení.

Fotografuji po celé ČR.