Hostěradice

(foto 1-6)
Moravská krajina…

(foto 7-24)
Téměř neznámá step – Přírodní památka „U Kapličky“

Území o velikosti asi pět hektarů bylo vyhlášeno jako chráněné v roce 2001. Důvodem ochrany jsou teplomilná stepní rostlinná společenstva s řadou vzácných druhů (na snímku 11-15 je jeden z nejvzácnějších zdejších „obyvatel“ – kavyl vláskovitý). Na nejvyšším bodě lokality je malá mariánská kaplička. Úchvatné, málo známé a jaksi neočekávané místo…